4

Младост – лудост

Што 1,
Људ,
Поквари ни 100,
Мудих не поправи,
Кад вино не би,
Постојало Луди,
Би пољудели старост,
Мудрост.

20140906-002935.jpg